Niektórzy powtarzają, że dzięki otwarciu granic oraz swobodnemu przepływowi pracowników w znaczący sposób zmienił się sposób prowadzenia biznesu. Obecnie wielu przedsiębiorców ściśle współpracuje z zagranicznymi kontrahentami, a nowe rynki zbytu dla naszych produktów w znaczący sposób rozwijają i mniejsze, i większe przedsiębiorstwa, a tym samym napędzają gospodarkę. Kurier TNT swoją ofertę kieruję właśnie do klientów, którzy zlecają przesyłki biznesowe. Takie rozwiązanie pozwala traktować paczki czy też palety na innych zasadach niż w standardowych usługach, a lista towarów niebezpiecznych, jak i tych wymagających szczególnej obsługi w transporcie jest dostosowana zarówno do przepisów, jak możliwości.

Towary zabronione i niebezpieczne

Przede wszystkim na liście towarów niebezpiecznych TNT znajdują się przedmioty lub substancje, które są zagrożeniem dla kuriera, nadawcy lub odbiorcy. W takich wypadkach muszą być uruchomione odpowiednie procedury bezpieczeństwa. Trzeba mieć zawsze świadomość, że taka przesyłka może również uszkodzić inne przesyłki lub samochód, a ważnym aspektem jest także negatywny wpływ na środowisko. Dlatego właśnie na liście towarów objętych restrykcjami znajdują się również takie rzeczy codziennego użytku, które na pierwszy rzut oka nie są niebezpieczne. Ograniczenia obowiązują w zakresie przesyłania perfum, aerozoli czy też laptopów lub telefonów i innych urządzeń zawierających baterie litowo-jonowe oraz jednorazowe baterie metalowo-litowe, które tradycyjnie stosuje się w zegarkach oraz pilotach samochodowych.

TNT towary zakazane

Bardzo ważnym dokumentem są wytyczne i określenie substancji niebezpiecznych TNT. Przede wszystkim znajdziemy tu materiały łatwopalne i wybuchowe takie jak na przykład fajerwerki lub race oraz gazy i ciecze palne, niepalne, toksyczne. Specjaliści zwracają również uwagę na wszelkiego rodzaju substancje, które toksycznych właściwości nabierają w kontakcie z wodą, środki utleniające czy też nadtlenek organiczny. Jest oczywiste, że kurierem TNT nie przewieziemy także materiałów radioaktywnych oraz żrących. A zupełnie inny rozdział stanowią przedmioty do badań klinicznych oraz innego rodzaju produkty zakaźne takie jak chociażby próbki krwi.

Cały katalog rzeczy zabronionych i niebezpiecznych jest dość szeroki, ale warto pamiętać, że TNT z racji współpracy z klientami biznesowymi jest w stanie dostosować środki ostrożności do indywidualnych potrzeb. Odpowiednie przygotowanie paczki czy palety, zgłoszenie jej przewoźnikowi oraz oznaczenie przesyłki z towarami niebezpiecznymi oraz przygotowanie dokumentacji wymaganej w konkretnych krajach zostaje więc po stronie spedytora. Doświadczony kurier TNT przewozi materiały objęte restrykcjami, o ile są one przygotowane do transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warto pamiętać, że taka oferta kierowana jest do stałych klientów, a przed wysyłką towarów zakazanych i niebezpiecznych zawsze trzeba skontaktować się z TNT.

Towary zakazane w przewozie TNT:

 • rzeczy, których przewóz zabroniony jest na podstawie odrębnych przepisów
 • towary niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów, w tym w szczególności materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, broń i amunicja
 • rzeczy, które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości nie nadają się do przewozu środkami transportowymi
 • rzeczy, które ze względu na swoje właściwości mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób lub mienia z którymi mają styczność
 • rośliny, zwierzęta
 • przesyłki, których wartość przekracza kwotę 100 000 PLN, o ile nie zostały ubezpieczone w sieci TNT zgodnie z pkt 7 niniejszych Ogólnych Warunków świadczenia usług krajowych przez TNT
 • dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne, biżuterię, środki pieniężne, karty kredytowe i bankomatowe, czeki, weksle, bony towarowe, pieniężne i inne papiery wartościowe. W wyjątkowych przypadkach niektóre przesyłki mogą być przyjęte na podstawie odrębnej umowy zawartej przez nadawcę z TNT i złożeniu przez nadawcę przesyłki oświadczenia ograniczające go odpowiedzialność TNT za utratę, uszkodzenie lub braki w przesyłce zgodnie z pkt 6 niniejszych Ogólnych Warunków świadczenia usług krajowych przez TNT
 • produkty pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE)nr 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 136/2004 (Dz. Urz. UE L77 z 24.03.2009, str. 1), o którym mowa w art. 21 ust. 4 ustawy Prawo pocztowe

TNT może przewozić większość rodzajów towarów niebezpiecznych, gdy są one właściwie przygotowane do transportu, zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Niektóre rodzaje przesyłek mogą być akceptowane jako towary niebezpieczne tylko dla określonych i zatwierdzonych klientów. Daje to gwarancję, że powierzony towar jest zgodny z prawem i regulacjami.

 • materiały niebezpieczne także z limitowaną ilością niebezpiecznych środków lub w ilościach wyłączonych
 • materiały radioaktywne w specjalnych opakowaniach
 • baterie i akumulatorów litowych
 • suchy lód
 • substancje biologiczne kat. B oraz genetycznie zmodyfikowane mikroorganizmy
 • farby, zapalniczki, aerozole, gaz
 • materiały magnetyczne, szczelne (mokre) baterie, baterie litowe, wyposażenie zawierające baterie litowe, urządzenia zawierające baterie litowe, urządzenia zasilające, sprzęt elektryczny
 • fuel tanks & fuel systems
 • pojemniki z płynami
 • pojemniki z chemikaliami
 • silniki/części zamienne