Broker usług kurierskich to najczęściej internetowa platforma wysyłek pośrednicząca między klientami a firmami kurierskimi. Brokerzy kurierscy to firmy, które nie posiadają własnych infrastruktur logistycznych. Przyjęte zlecenia przekazują do realizacji typowym firmom kurierskim. Dzięki dużej ilości zleceń realizowanych za ich pośrednictwem są w stanie wynegocjować atrakcyjniejsze oferty, co przekłada się na niższe ceny dla ich klientów.