DHL Express (Poland) Sp. z o.o. w ramach sieci Express (obejmującej usługi międzynarodowe lotnicze DHL EXPRESS WORLDWIDE i drogowe DHL ECONOMY SELECTnie przyjmuje do przewozu towarów podlegających ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, a w szczególności:

  • paliw silnikowych i ich pochodnych,
  • paliw opałowych,
  • olei i preparatów smarnych, które mogą być wykorzystane jako dodatki do paliw silnikowych,
  • wyrobów zawierających alkohol etylowy (odmrażaczy na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalników i rozpuszczalników),
  • alkoholu etylowego całkowicie skażonego w ilościach przekraczających 500 kg lub 500 litrów oraz
  • suszu tytoniowego niezależnie od ilości

Źródło i pełen wykaz towarów objętych systemem monitorowania drogowego: http://www.dhl.com.pl/pl/wazne_informacje/041817.html#dhlexpress