Popularne paczkomaty InPost na stałe wrosły już w krajobraz polskich miast i miasteczek oraz stały się znakiem rozpoznawczym jednej z ważniejszych firm kurierskich. Ten polski prywatny operator logistyczny zajmuje się przede wszystkim kolportażem druków, zarówno adresowych, jak i bezadresowych, a swoją wysoką pozycję na rynku zawdzięcza dynamicznie rozwijającemu się rynkowi e-commerce oraz  popularnym serwisom aukcyjnym. Z drugiej strony lista towarów zabronionych, czyli takich, których nie możemy zapakować, jest dość precyzyjna. Teoretycznie, nawet jeśli korzystamy z paczko matów, nikt nie sprawdza naszych przesyłek, ale może się zdarzyć, że przedmioty zakazane w transporcie zagrażają bezpieczeństwu innych paczek oraz kuriera. Warto więc pamiętać, że to nadawca jest odpowiedzialny za wysyłkę towarów niebezpiecznych i w przypadku kontroli lub nieszczęśliwego zdarzenia to on w jakiś sposób zostanie ukarany.

Czego nie wolno zapakować do paczki?

Jeśli mamy wątpliwości, czego nie przewiezie kurier InPost, zapytajmy przewoźnika. Poza tym obowiązuje nas lista towarów zakazanych, która precyzyjnie określa, co i jak można transportować. Z drugiej strony te wytyczne oparte są o obowiązujące przepisy polskie i unijne oraz wewnętrzne regulacje InPost. Jeśli wysyłamy przesyłką międzynarodową, musimy dodatkowo zapoznać się w prawem danego kraju.  Na liście towarów wykluczonych z transportu znajdziemy przede wszystkim pieniądze oraz różnego rodzaju ich ekwiwalenty w postaci przedmiotów czy dokumentów wartościowych oraz antyków, dzieł sztuki czy też monet oraz znaczków pocztowych. Poza tym nie wolno przewozić przedmiotów niebezpiecznych takich jak broń, amunicja, materiały wybuchowe oraz łatwopalne. Stanowią one realne zagrożenie dla życia kuriera oraz bezpieczeństwa innych paczek. Poza tym wśród towarów wykluczonych z transportu przez InPost  znaleźć można różnego rodzaju substancje chemiczne i ich mieszanki oraz towary aktywne biologiczne. Nie wysyłamy również rzeczy nielegalnych takich jak narkotyki i substancje psychoaktywne. Za względu na przepisy fitosanitarne listę towarów zabronionych uzupełniają artykuły szybko psujące się i wymagające szczególnych warunków transportu, zwierzęta, rośliny oraz szczątki ludzkie i zwierzęce.

InPost towary zakazane

Przed zapakowaniem paczki powinniśmy sprawdzić, czego nie wolno wysyłać kurierem InPost. To bowiem na nadawcy spoczywa odpowiedzialność, by w przesyłce nie pojawiły się  towary wyłączone z przewozu. Długa lista to przede wszystkim rzeczy, które stanowią realne zagrożenie dla kuriera i innych paczek. Kurierem InPost nie wolno wysyłać żadnych rzeczy, które naruszają przepisy prawa pocztowego, prawa przewozowego lub innych obowiązujących przepisów. W przesyłkach międzynarodowych obowiązują dodatkowo restrykcje danych krajów oraz listy towarów zakazanych w transporcie lotniczym.

Towary zakazane w przewozie InPost:

  • pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty o charakterze płatniczym, przedmioty wartościowe (wyroby jubilerskie, antyki, dzieła sztuki, numizmatyka itp.)
  • broń, amunicja, materiały wybuchowe lub łatwopalne
  • substancje chemiczne i ich mieszaniny (dopalacze), towary biologicznie aktywne, mogące spowodować zagrożenia dla zdrowia, życia ludzkiego lub szkody majątkowe
  • narkotyki, substancje psychotropowe
  • artykuły szybko psujące się i wymagające szczególnych warunków transportu
  • zwierzęta, rośliny, przedmioty, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa
  • szczątki ludzkie i zwierzęce
  • inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki.

W szczególności Operator nie przyjmuje Przesyłek, jeżeli naruszałoby to przepisy prawa pocztowego, prawa przewozowego lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.