Jednym z najbardziej rozpoznawalnych przewoźników jest Poczta Polska. Charakterystyczne logo jest gwarancją rzetelności oraz szerokiej sieci logistycznej. Poza tym Poczta dość sprawnie zmienia się i dostosowuje się do wymagań współczesnych klientów. Z jej usługami szybko, tanio i rzetelnie wyślemy zarówno listy, jak i paczki czy też duże palety. Warto pamiętać, że Poczta Polska niezmiennie cieszy się ogromnym zaufaniem klientów, a duża baza lokalowa i logistyczna pozwalają dostarczać klientom niemalże wszystko. Przed nadaniem paczki trzeba jednak zapoznać się z listą towarów zakazanych w transporcie, by nie łamać obowiązujących przepisów zarówno polskich, jak i unijnych czy też wewnętrznych restrykcji Poczty. Nadając przesyłkę, w pewien sposób deklarujemy, że jej zawartość nie zagraża dostawcy czy też innym paczkom, a zapakowane rzeczy są dopuszczone do przewozu. I pomimo tego że zwyczajowo nie sprawdza się kartonów pod kątem przedmiotów zabronionych, to jednak kary bywają dość dotkliwe, a odpowiedzialność jeszcze większa.

Czego nie można wysłać Pocztą Polską?

Lista towarów zabronionych w przewozie Poczty Polskiej jest dość długa, ale jej wspólnym mianownikiem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie. Dlatego właśnie rzeczy wyłączone z transportu to te, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz stanu innych paczek. Kluczem do takiej interpretacji są oczywiście przepisy prawa pocztowego oraz szczegółowe restrykcje danego kraju, do którego nadajemy przesyłkę. Wśród towarów objętych restrykcjami znajdziemy przede wszystkim rzeczy niebezpieczne takie jak elementy uzbrojenia, broni, amunicji. Według przepisów ruchu drogowego (ADR) z transportu wyłączone są również materiały i przedmioty wybuchowe w postaci różnego rodzaju gazów i aerozoli oraz rzeczy, które muszą być przewożone w określonej temperaturze. Do towarów niebezpiecznych zalicza się również substancje zakaźne i promieniotwórcze. Wśród przesyłek, których nie dostarczy Poczta Polska, znajdziemy również materiały sypkie oraz płynne. Przewoźnik nie dowozi również paczek ponadgabarytowych oraz mienia przesiedleńczego.

Jakie rzeczy są zabronione?

Wśród rzeczy, których nie można wysłać Pocztą Polską, znajdziemy również alkohol wysokoprocentowy i wyroby tytoniowe. Przewoźnik zakazuje przewozu również cennych rzeczy takich jak na przykład dzieła sztuki, kamienie szlachetnych i biżuteria oraz metale szlachetne i papierów wartościowych. Ze względu na przepisy fitosanitarne towarami zakazanymi są rośliny i zwierzęta oraz zwłoki, szczątki zwłok ludzkich. Na tej samej zasadzie nie wysyła się rzeczy szybko psujących się i tych, które wymagają określonej temperatury w transporcie. Jeśli masz wątpliwości, czego nie można wysyłać Pocztą Polską, skontaktuj się z przewoźnikiem.

Towary zakazane w przewozie Poczty Polskiej:

 • uzbrojenie, broń, amunicja
 • towary o znaczeniu strategicznym i podwójnego zastosowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.11.2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tekst jednolity: DZ.U. 2004,nr 229, poz. 2315)
 • towary niebezpieczne (ADR):
  • materiały i przedmioty wybuchowe
  • gazy i aerozole trujące, gazy i aerozole palne w opakowaniach powyżej 500 ml.
  • materiały wybuchowe ciekłe odczulone
  • materiały samoreaktywne wymagające temperatury kontrolowanej
  • materiały samoreaktywne niewymagające temperatury kontrolowanej, materiały wybuchowe stałe odczulone
  • nadtlenki organiczne wymagające temperatury kontrolowanej, nadtlenki organiczne niewymagające temperatury kontrolowanej
  • materiały zakaźne
  • materiały promieniotwórcze
 • materiały sypkie (luzem)
 • materiały płynne (w cysternach)
 • przesyłki ponadgabarytowe
 • mienie przesiedleńcze
 • alkohole wysokoprocentowe
 • wyroby tytoniowe
 • dzieła sztuki, kamienie szlachetne i biżuteria, metale szlachetne
 • rośliny i zwierzęta
 • papiery wartościowe
 • zwłoki i szczątki zwłok ludzkich
 • inne rzeczy wyłączone z przewozu, określonych w art. 36 ustawy prawo przewozowe (tekst jednolity: DZ.U. 2000 r., nr 50, poz. 601 z późniejszymi zmianami)
 • przesyłki dłuższe niż 2,2 metra
 • przesyłki, które wymagają specjalistycznego taboru i przeładunku
 • produkty szybko psujące się
 • produkty mrożone
 • przesyłki, które wymagają zachowania temperatury kontrolowanej (chyba że w

danym przypadku umówiono się inaczej)

 • odpady
 • towary i przedmioty szczególnie podatnych na uszkodzenie w transporcie drogowym.