Reklamacje przesyłek krajowych DHL

Zgłoszenie reklamacji przesyłki DHL można złożyć na stronie kuriera tutaj, lub wysłać bezpośrednio na adres siedziby firmy.

Reklamacja przesyłki międzynarodowej DHL

Reklamacjami przesyłek międzynarodowych zajmuje się Dział Reklamacji Międzynarodowych. Aby zgłosić szkodę należy skontaktować się poprzez e-mail: [email protected], lub wysyłając reklamacje na adres w/w działu.

Reklamacja faktury DHL

Reklamacja faktur gotówkowych oraz przelewowych dostępna jest tutaj.

DHL reklamacje kontakt

Reklamacje powinny być składane w podanych wyżej sposobach, jednak w celu uzyskania szybkiej informacji może pomóc telefon do infolinii DHL Parcel pod numerem: 42 634 53 45.

Zobacz więcej informacji o kurierze DHL oraz sprawdź, jacy są dostępni brokerzy DHL.