Spedycja morska to rodzaj kompleksowej usługi transportowej, jaka jest realizowana za pośrednictwem wyspecjalizowanych statków. Wymaga to oczywiście szeregu narzędzi, które pozwalają załadować ładunek, przewieźć go, rozładować i dostarczyć prosto do odbiorcy. Sama spedycja morska to również szereg usług dodatkowych, które pozwalają dopasować każde zlecenie do indywidualnych potrzeb nadawcy i odbiorcy. W efekcie ten rodzaj transportu jest bardzo atrakcyjną alternatywą dla lotniczego, morskiego czy drogowego.

Transport kontenerów

Najczęściej na statkach przewożone są specjalistyczne kontenery, w których transportuje się duże ilości towarów na znaczne odległości. W wielu wypadkach to podstawa importu i eksportu ładunków z Chin do Europy. Poza tym na specjalnych statkach dostarcza się także drobnicę, towary sypkie i płynne, a także ładunki niebezpieczne i wiele innych produktów. Spedycja morska w pewien sposób gwarantuje ładunkom bezpieczeństwo. To również atrakcyjna ekonomicznie opcja

Usługi spedycji morskiej

Obecnie pod pojęciem spedycji mieści się zdecydowanie więcej usług niż sam przewóz towarów drogą morską. Wielu klientów zleca przygotowanie specjalistom wszystkich formalności na przykład związanych z dokumentacją czy też cłem. Poza tym można zlecić również magazynowanie, przewóz do portu załadunku i z portu rozładunku do odbiorcy. W tym celu najczęściej sięga się po inne środki transportu takie jak kolej czy samochody. Dzięki usługom multimodalnym można dostarczyć każdy ładunek do odbiorcy w systemie door-to-door lub rampa-rampa nawet w miejscach, gdzie nie ma bezpośredniego dostępu do portu.

Ile kosztuje spedycja morska?

Szacuje się, że transport morski jest jedną z najtańszych opcji. Jego koszt jest uzależniony przede wszystkim od wagi i wielkości ładunku oraz oczywiście od wybranych opcji dodatkowych. W ramach zasady freight equalization ujednolicono opłaty frachtowe niezależnie od tego, jaką odległość pokonuje ładunek. To sprawia, że opłaca się korzystać z oferty spedycji morskiej, choć warto pamiętać, że to czasochłonny transport. Sama opłata jest pobierana po dostarczeniu ładunku na miejsce docelowe i sprawdzeniu, czy nie został uszkodzony. Klienci mogą zostać również obciążeni opłatami za niewykorzystaną ładowność statku. Z tego powodu często przedsiębiorcy w ramach współpracy nadają wspólnie ładunki w jednym kierunku.

Szukasz usługi spedycji morskiej? Sprawdź pfc24.pl