Wysyłamy dużo i chętnie. Dzięki konkurencyjności takich firm jak Geis zarówno warunki dostawy, szybkość realizowanych usług oraz niskie ceny sprawiają, że kurierom klientów stale przybywa. Na ten trend mają wpływ oczywiście również rozwijające się sklepy internetowe oraz serwisy aukcyjne. Warto pamiętać jednak, że kurierem w paczkach prywatnych czy też biznesowych nie możemy wysyłać wszystkiego. Poprzez nadanie konkretnej zawartości w pewien sposób nadawca oświadcza, że zapakowane przedmioty są dopuszczone do przewozu na mocy przepisów krajowych, międzynarodowych oraz wytycznych przewoźnika. I pomimo tego że zazwyczaj nie sprawdza się przesyłki, to w przypadku wątpliwości kurier Geis ma prawo danego zlecenia nie odebrać lub też potem może być taka paczka komisyjnie zniszczona, a na nas czekać będzie cały szereg nieprzyjemności.

Czego nie można wysłać kurierem Geis?

Dokładna lista towarów zabronionych w przewozie Geis jest bardzo precyzyjna i choć znajduje się na niej dość dużo rzeczy, to większość z nich nie powinna wywoływać zaskoczenia, ponieważ już na pierwszy rzut oka stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz bezpieczeństwa innych paczek. Przede wszystkim musimy mieć pewność co do legalności produktów. Kluczem będzie znajomość nie tylko polskich i unijnych przepisów, ale również szczegółowych zarządzeń danego kraju, jeśli oczywiście wysyłamy przesyłkę międzynarodową. Wśród towarów objętych restrykcjami znajdują się przede wszystkim materiały toksyczne, łatwopalne czy też żrące. W ten katalog wpisują się więc wszelkiego rodzaju płyny techniczne, farby czy oleje oraz broń i materiały pirotechniczne. Stanowią one bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia kuriera oraz bezpieczeństwa innych przesyłek. Kurier Geis nie przewozi również towarów zabronionych takich jak części samochodowe czy też elementów z ostrymi krawędziami, które mogłyby uszkodzić inne paczki. Co istotne, lista towarów niebezpiecznych jest również uzupełniona o duże przedmioty multimedialne, szklane czy też z branży stolarskiej. Poza tym Kurier Geis zaleca pakowanie rzeczy za pomocą przezroczystej folii stretch.

Jakie rzeczy są zabronione?

Samo nadanie paczki jest pewnego rodzaju umową, że nie znajdują się w niej towary zabronione Geis. Na pierwszych miejscach tej listy są rzeczy nielegalne takie jak wspomniana broń, narkotyki czy też inne substancje psychoaktywne. Ze względu na obowiązujące przepisy zarówno polskie, jak i unijne nie przewieziemy również przedmiotów wartościowych takich jak metale, kamienie szlachetne, dzieła sztuki czy też akcje oraz gotówka – lub jej ekwiwalenty. Ograniczenia fitosanitarne zakazują przewozu towarów zakazanych, które wymagają transportu w określonych temperaturach, takich jak żywność, zwierzęta i rośliny oraz organy czy zwłoki. Poza tym zawsze warto sprawdzić nie tylko polskie restrykcje, ale także ograniczenia związane z przepisami danego kraju. Może się na przykład okazać, że w katalogu przedmiotów niebezpiecznych mieszczą się również materiały prasowe czy też nagrania.

Czego nie wkładać do paczki?

Zawsze gdy mamy wątpliwości, czy zawartość naszej paczki nie znajduje się na liście towarów zabronionych, warto zapytać przewoźnika. Poza tym z różnego rodzaju ograniczeniami spotkamy się również w katalogu rzeczy wyłączonych z przewozu. Transport takich przedmiotów za każdym razem należy uzgodnić z kurierem Geis. Na przykład bez problemu zostaną przewiezione leki, półproduktów do produkcji farmaceutyków, narkotyków czy substancji psychotropowych w celach naukowych przez określone instytucje badawcze na mocy odrębnych przepisów. W trosce więc o sprawne i bezpieczne przesyłki, warto sprawdzić, czy dany towar można wysyłać Geis, a w przypadku wątpliwości oraz ograniczeń w danym kraju zawsze kontaktować się z przewoźnikiem.

Towary zakazane w przewozie GEIS:

 • zwłoki lub szczątki ludzkie
 • zderzaki, tłumiki, części karoserii, silniki, skrzynie biegów, szyby, akumulatory, paliwa, smary bagażniki I INNE CZĘŚCI SAMOCHODOWE
 • inne części samochodowe niezapakowane w karton o kształcie prostopadłościanu.
 • pojazdy przewożone odkrytymi środkami transportu
 • dzieła sztuki, przedmioty o znacznej wartości naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych, przedmioty mające wartość kolekcjonerską
 • metale i kamienie szlachetne
 • materiały promieniotwórcze
 • przesyłki uszkodzone lub zdekompletowane w momencie przyjmowania do przewozu
 • gotówka i inne wartości pieniężne, za które uważa się krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, bony, czeki, weksle, inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę
 • nośniki zawierające wartości sentymentalne np. pamiętniki oraz inne dokumenty o wartości emocjonalnej oraz sentymentalnej czy kolekcjonerskiej
 • rzeczy łatwo psujące się, towary wymagające temperatury kontrolowanej lub innych specjalnych warunków przewozu
 • produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody GEIS na wykonanie takiej usługi, nie dotyczy produktów przeznaczonych do obrotu pozaaptecznego
 • broń i amunicja
 • organy ludzkie, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego, chyba, że są one dopuszczone przez GEIS
 • przedmioty, dla których wymagane są oznakowania znakami akcyzy
 • rzeczy przewożone pod plombą celną
 • mienie przesiedleńcze
 • inne rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne przesyłki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie lub też rzeczy wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu lub użycia środków transportowych nie będących w dyspozycji GEIS
 • przesyłki adresowanych na numery skrytek pocztowych
 • inne przedmioty, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi
 • w przewozach krajowych przesyłki o znaczeniu strategicznym wyszczególnionych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 119, poz. 1250 z późniejszymi zmianami)
 • przesyłki, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego opakowania. GEIS może uzależnić przyjęcie do przewozu rzeczy, których opakowanie nie odpowiada warunkom określonym w regulaminie lub ze śladami uszkodzenia, od zamieszczenia przez Zleceniodawcę/Nadawcę w liście przewozowym odpowiedniego oświadczenia o stanie przesyłki
 • przesyłki o wartości deklarowanej powyżej 100.000 zł
 • przesyłki, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów
 • przesyłki, które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia przewoźnika lub warunki drogowe danej gałęzi transportu nie nadają się do przewozu środkami transportowymi
 • przesyłki niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów, chyba że zostały dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych